Arkiv for kategorien "TV 2"

Logo til Jorda Rundt for Kanal 24

Logo laget for Kanal 24. Klikk for å se fargevarianter.

Logo laget for Kanal 24. Klikk i bildet for å se fargevarianter.

Gjennom TV2 fikk jeg i oppdrag å utforme en logo for radioprogrammet Jorda Rundt. Logoen ble brukt på Kanal 24s sider og i TV-reklame.

Ansvarsområder:
Idé, design og ferdigstilling.

Vår- og høstlanseringsbrosjyrer for TV2

Print brosjyrer laget for TV 2 markedsavdelingen. Klikk for å se noen.

Printbrosjyrer laget for markedsavdelingen i TV2. Klikk i bildet for å se noen av dem.

Hver høst og vår lanserer TV2 et sendeskjema  for pressen. Fra 2005 til 2007 lagde jeg disse. Materialet ble levert, og jobben handlet om å sette det opp og gjøre det klart til trykk.

Ansvarsområder:
Ferdigstilling.

Bannere for TV2

Diverse bannere jeg har laget for TV 2. Klikk for å se dem.

Diverse bannere jeg har laget for TV2. Klikk i bildet for å se dem.

Jeg har laget diverse bannere for programmer på TV2.

Ansvarsområder:
Design, animasjon og Flashutvikling.

Presentasjonslogo for markedsavdelingen i TV2

Presentasjonslogoer laget til TV 2. Klikk for se nærmere.
Presentasjonslogoer laget til TV2. Klikk i bildet for se nærmere.

Markedsavdelingen ba meg om å lage en logo for presentasjon av sendeskjemaene for høst og vår.

Ansvarsområder:
Design og ferdigstilling.