Web produsent

Etter å ha jobbet som multimedia designer siden 1998, så beveger jeg meg over i web produsent rollen. Som multimedia designer har jeg jobbet med så og si alle typer digitale verktøy innen design og animasjon. Og fått god innsikt i de fleste populære utvikler språk for nett.

Som web produsent tar jeg en teknisk og kreativ prosjektlederrolle mellom byrå, kunder og eksterne leverandører. Bidrar med anbefalinger og råd helt fra den kreative prosessen, gjennom skisse og design fasen til fullført produksjon. Med påfølgende oppfølging av levert produkt for kvalitetssikring og endringer underveis.

Produksjoner jeg har vært webprodusent for:
Solidox.no
Kampanje for Solidox Mot Syre – Syretesten
Individual by Jordan – 2012/2013
Gilde The Mighty Burgers
Rekruterings kampanje for Helsefagarbeider 2011.
Postbanken påskekampanje «Hjelp haren».
NRL Skikkeligrørlegger.no

I tillegg til rene nettsteder har jeg også fått produsert Facebook Apps, Flash- og HTML-bannere for kunder som Audi, Ali-Kaffe, Microsoft, P&G og flere.