Stikkordarkiv for Grafisk design

Lansering av Telenor Mobilt Bedriftsnett

Telenor Mobilt Bedriftsnett kampanjeside.

Kampanjesiden for Telenor Mobilt Bedriftsnett. Klikk på bilde for å se den.

Telenor lanserte Mobilt Bedriftsnett våren 2011. Det er en samling tjenester som frigjør en bedrift fra et bundet sentralbord og gir mange spennende mobile løsninger. Mitt ansvar var å designe siden og få frem friheten en samling slike tjenester kan gi. Sticky Beat i Sverige utviklet siten.

Ansvarsområde: Wireframe, design og overføring av designet til utvikler, oppfølging til endelig levering.

mageprat.no – God helse starter med magen.

Websiden mageprat.no
Websiden mageprat.no. Klikk i bilde for å se siden.

Nycomed vil ta eierskap til all faglig dialog på nette om magen og helse. Dette sammenfaller med lanseringen av nye produkter fra Nycomed. Men det er viktig at informasjonen på siden er nøyaktig og ikke produktfokusert. Mitt ansvar var og komme opp med et design og lage en liten flash applikasjon. Jeg hjalp også til med å sette opp tekniske tjenester brukt på siden. Wox stod for publiseringsløsningen.

Ansvarsområder:
Konsept, Design og Flash.

Logo til Jorda Rundt for Kanal 24

Logo laget for Kanal 24. Klikk for å se fargevarianter.

Logo laget for Kanal 24. Klikk i bildet for å se fargevarianter.

Gjennom TV2 fikk jeg i oppdrag å utforme en logo for radioprogrammet Jorda Rundt. Logoen ble brukt på Kanal 24s sider og i TV-reklame.

Ansvarsområder:
Idé, design og ferdigstilling.

Miljøvernlogo for zett.no

En logovariant av zett.no til miljøvernssidene. Klikk for å se den større.

En variant av zett.nos logo til miljøvernsidene. Klikk i bildet for å se den større.

zett.no fikk laget en underside om arbeidet sitt innen miljøvern. På eget initiativ utviklet jeg en idé til en logo for dette området. Etter at jeg hadde laget en skisse, kjøpte kunden ideen, og jeg lagde en i printkvalitet.

Ansvarsområder:
Design, ferdigstilling, grafisk design.

Vår- og høstlanseringsbrosjyrer for TV2

Print brosjyrer laget for TV 2 markedsavdelingen. Klikk for å se noen.

Printbrosjyrer laget for markedsavdelingen i TV2. Klikk i bildet for å se noen av dem.

Hver høst og vår lanserer TV2 et sendeskjema  for pressen. Fra 2005 til 2007 lagde jeg disse. Materialet ble levert, og jobben handlet om å sette det opp og gjøre det klart til trykk.

Ansvarsområder:
Ferdigstilling.

Illustrasjoner til Hafslunds årskonferanse

Illustrasjon til direktøren si tale. Klikk for se flere.
Illustrasjon til direktørens tale. Klikk i bildet for se flere.

Jeg lagde noen illustrasjoner til hovedtalen til direktøren i Hafslund.

Ansvarsområder:
Design, ferdigstilling og grafisk design.

Presentasjonslogo for markedsavdelingen i TV2

Presentasjonslogoer laget til TV 2. Klikk for se nærmere.
Presentasjonslogoer laget til TV2. Klikk i bildet for se nærmere.

Markedsavdelingen ba meg om å lage en logo for presentasjon av sendeskjemaene for høst og vår.

Ansvarsområder:
Design og ferdigstilling.